Ca Đoàn Tam Biên

Connect With Us

Address:
13280 Chapman Avenue
Garden Grove, CA 92840

Nguyễn Phú

Đoàn Trưởng

(714) 418-8129

Nguyễn Phú

Phó Ngoại Vụ

(714) 296-5099

Thoa Nguyễn

Thủ Quỹ

Kevin Trần Thuần

Phó Nội Vụ

(714) 928-8943

Choir 1

Lễ Chiều Thứ Bảy @ 6:30 PM

Nguyễn Thìn

Ca Trưởng

(714) 705-5338

Nguyễn Phú

Nhóm Trưởng

(714) 296-5099

Choir 2

Lễ Sáng Chủ Nhật @ 6:20 AM

Trần Quốc Vinh

Ca Trưởng

(714) 725-6105

Trần Kevin Thuần

Nhóm Trưởng

(714) 928-8943

Choir 3

Lễ Chiều Chủ Nhật @ 1:00 PM

Bích Vân

Ca Trưởng

(949) 748-9044

Trần Dinh

Nhóm Trưởng

(714) 418-8129

Choir 4

Lễ Chiều Chủ Nhật @ 4:00 PM

Dang Qui

Ca Trưởng

(714) 902-7526

Anthony Khoa

Nhóm Trưởng

(714)489-1361